เกี่ยวกับ iae Edu Net Brisbane

iae Edu Net คือบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย มีสาขาตั้งอยู่ 18 ประเทศทั่วโลก บริษัทได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหวังเพื่อที่จะพัฒนาและยกระดับการแนะแนวและให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อ รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจ

iae Edu Net ได้ให้บริการมามากกว่า 25 ปี และได้รับรางวัลมากมายจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆในประเทศออสเตรเลีย มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายทางด้านการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำปรึกษาให้กับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเรียนต่อประเทศออสเตรเลียในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือสาขาวิชาชีพต่างๆ

iae Edu Net Pty Ltd is an International Education Recruitment and Management company that overseas a network of offices around the world.

The company was established to focus on the development of education recruitment and management for students.

0
Years of the leader of education for international students
0
Connected offices around the world
0
Partner schools in Australia

บริษัทของเรามีสาขาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ทำให้เราสามารถให้บริการและดูแลนักเรียนหรือผู้ที่สนใจได้ทั่วถึงแม้กระทั่งท่านเดินทางมาถึงที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสถานที่ศึกษา การสมัครเรียน การทำวีซ่า การเปลี่ยนวีซ่า การหางาน หรือจัดหาที่พัก ตลอดจนการจัดสัมนาต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ นอกจากนั้นเรายังมีบริการรับที่สนามบินเมื่อท่านเดินทางมาถึงที่ประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

พันธกิจ

ภารกิจหลักของเราคือการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การแบ่งปัน และการส่งเสริมการพัฒนาที่จะทำให้ผู้ที่มีความสนใจในการเรียนต่อต่างประเทศบรรลุเป้าหมายทางด้านการศึกษา รวมไปถึงการส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม และโลกของเราให้ดีขึ้นอีกด้วย

0
Different languages are available for counselling
0
Times winner of QUT top agent award
0
Students applied schools with iae Edu Net Brisbane

ค่านิยม

ค่านิยมบ่งบอกถึงวัฒนธรรมองค์กรของเรา และแนวทางในการปฏิบัติทั้งต่อบุคลากร และลูกค้าของบริษัท โดยทางบริษัท iae Edu Net มีค่านิยมที่ยึดถือและเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

  • Equality (ความเท่าเทียม): Treat everyone with equal respect and care, providing them with the opportunity to reach their full potential.
  • Transparency (ความโปร่งใส) : Do everything with openness and integrity.
  • Collaboration (ความช่วยเหลือและความร่วมมือ): Work together for the common good with respect for everyone’s contribution.
  • Responsibility (ความรับผิดชอบ) : Take full responsibility for our actions with our students, universities, schools, staff, shareholders, and communities.
  • Respect (ความเคารพนับถือ): Show respect and care for our colleagues, staff, clients and the world around us.
  • Trust (ความน่าเชื่อถือและความน่าไว้วางใจ): Create an inclusive corporate culture that is based on trust and honesty.
  • Excellence (ความเป็นเลิศ) : Nurture a diverse team of well-trained individuals who work together to foster excellence and drive high levels of teamwork.

VIDEO Office Remodelling Party 2015